ข้อมูลผู้บังคับบัญชา

ผกก.สภ.น้ำปาด

พ.ต.อ.พิเชฐพงศ์ ธนาบูรณศักดิ์

ผกก.สภ.น้ำปาด

รอง ผกก.

พ.ต.ท.สิริวุฒิ เสาวภา

รอง ผกก.ป.สภ.น้ำปาด

พ.ต.ท.วสันต์ วงษ์ยอด

รอง ผกก.สส.สภ.น้ำปาด

พ.ต.ท.สุทัศน์ เลิศรัตน์พัฒนา

รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.น้ำปาด

สว.

พ.ต.ท.ประหยัชว์ นามสุข

สวป.สภ.น้ำปาด

พ.ต.ท.วีรพงศ์ กลบาง

สว.สส.สภ.น้ำปาด

พ.ต.ท.ทองสา สิงห์ขรณ์

สว.(สอบสวน) สภ.น้ำปาด

พ.ต.ท.หญิง ลักษณาภรณ์ ดีโท่น

สว.อก.สภ.น้ำปาด